بازگشت به صفحه اصلی

استخدام در آزمایشگاه

ارزش‌های ما، هویت ما

کارگروهی  |  اشتیاق برای تعالی  |  مشتری محوری  |  نتیجه‌گرایی

ارزش‌های آزمایشگاه پارسیان اصفهان ستون‌هایی هستند که زندگی کاری ما روی آن‌ها استوار شده است؛ ارزش‌هایی که با دقت و حساسیت زیادی انتخاب شده‌‌اند. بر اساس همین ارزش‌ها، هر اتفاق و فعالیت تازه در آزمایشگاه ما هویتی جدید و ناب پیدا می‌کند. ما در آزمایشگاه پارسیان اصفهان با همراهی هم این ارزش‌ها را محقق می‌کنیم و برای پایبندی به آنها مشوق همدیگر هستیم.

 

درخواست همکاری

شما مراجعین محترم می توانید با تکمیل این فرم متناسب با رشته تحصیلی مربوط به آزمایشگاه در هنگام نیاز اقدام به ثبت نام کنید: